Най-голямото изкуство е човек да обича: любими цитати от Петър Дънов * Inspiring quotes from Peter Deunov (Beinsa Douno)

 


👈To switch into your language use Google Translate from the s(l)ide bar.

Петър Дънов (познат с духовното си име Беинса Дуно) е сред най-известните български духовни учители. Нагласите спрямо личността и учението му са разнопосочни, но думите му продължават да вълнуват и до днес стотици хиляди по света. Духовното наследство на Дънов обхваща около пет хиляди лекции и беседи, изнасяни в продължение на 40 години; около 150 музикални творби и свещения танц паневритмия, който е синтез от движение, музика и поезия.
Учителят Дънов е познавал добре хармонията между тялото и душата, между човекът и природата, а доброто му сърце и вяра учат да виждаме красивото и в най-малките неща.
Споделям с вас любимите си негови цитати, които се надявам да вдъхновят и вас :)


За красотата и добротата в ежедневието

Мнозина ме питат защо трябва да бъде човек добър. Много просто. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека.

Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.

Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.

Радвайте се на успехите на приятелите си като на свой успех. Радвайте се на онзи успех, който е придобит с труд, с работа, с постоянство. Само по този начин вие можете да се повдигнете.

Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота.

Дойде ли ви добра мисъл, не я пренебрегвайте, изпълнете я веднага – тя ще ви повдигне.

Кажи на човека една хубава дума и повече не мисли. Как ще постъпи той, дали заслужава – да не те интересува.

Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята.


За любовта

Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича.

Любовта сама по себе си е чиста, но съдовете, в които се излива, не са еднакво чисти, вследствие на което тя намалява.

Люби, мисли, действай!

Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.

Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.

Който те обича, той предвижда всичките ти нужди. Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича. 


За нечистотиите в нас и около нас

Да се занимаваш с недъзите на хората е опасна зараза. Пиянството е нечистота. Одумването, критикуването, съмнението, подозрението, лакомията, завистта, лъжата и ред още пороци са нечистота.

Не отивай в чужд дом, когато си болен. Не отивай при свой приятел, когато си озлобен. Стой в гората, ходи между дърветата и на тях се оплаквай. Само когато умът ти е спокоен и сърцето свободно, тогава посети приятеля си.

Всички искаме светът да се оправи отвън. Светът вътре във вас трябва да се оправи.

На превзет човек съвети не давай. На хитър човек услуга не прави. На зъл – дума не казвай.

Докато живеем всеки за себе си, не можем да имаме успех.

Докато сте на земята, вие трябва да си помагате едни на други. Без взаимопомощ няма успех в живота.

Чули сте нещо – не го разпространявайте. Обидил ви някой – не го разправяйте.

Малките лъжи са по-опасни. Големите лъжи всеки ги вижда и не могат да се скрият.

Не говорете излишни работи. Не мислете излишни работи. Не чувствайте излишни работи. Не действайте излишно. Това е красивото в живота.За изпитанията в живота

Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.

Препятствията, които имате, са камъните, от които ще образувате стъпалата, за да се повдигнете.

Силата на човека е в неговата мисъл. Силата е в неговия ум – но той трябва да го концентрира, за да работи. Ако човек може в даден случай да събуди в своя противник добро чувство и разположение, той е постигнал целта си. Но ако той няма знание как да се отнася с хората, може да превърне и приятелите си, и майка си, и баща си в свои неприятели.


Фотографии: Veliana Simeonova, Tobias Tullius, Beinsa Douo Archive

Коментари

Популярни публикации