Мобилно приложение алармира за незаконни дейности в българските гори * Mobile app alerts about illegal activities in bulgarian forests

 


👈To switch into your language use Google Translate from the s(l)ide bar.

В сезона на горските пожари и незаконните сечи WWF пусна мобилно приложение, с което всеки има възможността да алармира, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората. Апликацията "Спаси гората" може да се изтегли безплатно от Google Play и с нея се работи изключително лесно. Тя дава възможност за подаване на три типа сигнал: за незаконна сеч, за камион с незаконна дървесина и за природно бедствие (като пожар например). Налична е и опция за прикачване на медийни файлове като снимки, видео или звукозапис. 

Ако поради липсата на интернет покритие не можете да изпратите сигнала в момента, можете да го направите на по-късен етап, като използвате опцията „Запази“.
Подадените сигнали ще постъпват автоматично в звеното на системата 112 към ИАГ и на специално създаден за тази цел електронен адрес. В същото време те ще се визуализират и на публичната платформата за горите на WWF – gis.wwf.bg.


Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно. Освен че ощетяват държавния бюджет, незаконните сечи лишават дългосрочно цели райони от гора и от питейна вода. Други сериозни екологични последици са промяната на местообитанията, прекъсването на важни биокоридори, загубата на видове, ерозията на почвата и т.н. Освен че са ключова предпоставка за състоянието на въздуха, който дишаме, горите имат и важно стопанско значение.
Всеки от нас може да даде своя принос, за да промени това. Ето как:


Споделете позицията си по проблема в коментар под публикацията или на страниците във Facebook и в Instagram.

Photography: Veliana Simeonova, Gregory Dalleau


Коментари

Популярни публикации